"Laisvės pavasaris 2021" su Andrium Mamontovu kasmetiniame lietuvybės festivalyje Portsmute

“Tradicijos - todėl ir yra tradicijos, kad jas tęsiam. Jos suburia tautiečius, augina bendruomeniškumą, skatina ieškoti naujų būdų, puoselėjant lietuvybę toli nuo Lietuvos.” - teigia JK lietuvių bendruomenės pirmininkė Gintarė Ulevičiūtė.


Andrius Mamontovas Portsmute 2019 m.

VIRTUALIAME KONCERTE DALYVAUJA:

 • ANDRIUS MAMONTOVAS

 • Keistuolių teatras

 • Indrė Juodeikienė

 • ALNA

 • Yeva Deli

 • pianistas Gintaras Pamakštys

 • dainuojamosios poezijos atlikėjai Raigardas Brėskys

 • Viktorija Pranaitytė

 • akordeonistė Aurelija Cipriani

 • vaikų muzikinė grupė “Pepi Pop”

 • Valdas Teresas ir kiti atlikėjai bei svečiai.

Muzikos ir lietuvybės festivalis “Laisvės pavasaris” pirmą kartą JK Portsmuto mieste įvyko prieš trejus metus, kai lietuvių bendruomenę Portsmuto mieste aplankė televizijos žurnalo Misija Pasaulio Lietuva filmuotojų komanda, drauge su Andrium Mamontovu. Šis vizitas labai suvienijo lietuvių bendruomenę, paskatino aktyviau veikti, apjungti ne vieną tikslinę grupę, pagal amžių, gyvenamąją vietą ar pan., o savo renginius ir iniciatyvas nukreipti į visus Anglijoje gyvenančius lietuvius. Atskirties ir taip daug, ne tik tarp likusių ar išvykusių Lietuvoje, bet ir tarp pačių, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje.

LCSC bendruomenės nariai po A. Mamontovo koncerto, 2019 m.

“Jaučiuosi atsakinga už bendrą lietuvių tautos paveikslą, kurį mato mano vaikai, augantys už Lietuvos ribų. Jei jie matys atskirtį, šaipymąsi, baimę, neapykantą, nepakantumą, tėvų nenorą bendrauti su kitomis lietuvių šeimomis, jei jie nebus įtraukti į lietuvių bendruomenės gyvenimą, tautiškus renginiuos, jei jie nešvęs tradicinių švenčių, nelankys lituanistinių mokyklų, tai kokiu būdu jie užaugę norės palaikyti ryšį su Lietuva, kas ji jiems beliks? Laisvės pavasaris taip ir gimė, su begaliniu noru sukurti kasmetinį renginį, kur tiek JK lietuvių vaikai, tiek suaugę žinotų, jog kartą metuose, trečią kovo mėnesio savaitgalį visi važiuojam prie jūros į Portsmutą, drauge švęsime Lietuvos Nepriklausomybės dieną.” - pasakoja renginio organizatorė Gintarė Ulevičiūtė.

Laisvės pavasaris 2020, South Downs Nacionaliame parke. Nuotr. aut. Tortoise media

Pernai metų renginio formatas buvo išskirtinis. Dėl netikėtai prasidėjusios pandemijos renginys negalėjo įvykti pavasarį, todėl buvo nukeltas į liepos mėnesį ir įvyko lietuvių šeimų stovykloje “Mažoji Lietuva”. Renginio metu kalbose ir muzikoje lietuvybę puoselėjo istorikai, muzikantai, vyko pasaulio lietuvių vaikų piešinių paroda “Aš laisvas pasaulio lietuvis”. Renginio svečiai iš visos JK vienareikšmiškai pripažino, kad tai buvo geriausias dalykas įvykęs 2020 - aisiais.

LAISVĖS PAVASARIS 2021 - tai gyvos muzikos PARAMOS KONCERTAS, įvyksiantis 2021 m. kovo 20 d. 18:45 Facebook LIVE ir Youtube nuotoliniu būdu. Renginys skirtas LCSC (Lithuanian Community of South Coast), Sussex Community foundation finansuotos iniciatyvos - virtualios JK lituanistinės mokyklos nemokamų mokymo programų vaikams: “Mano šaknys Lietuvoje” ir “Kodas GŽR” veiklos tęstinumui ir plėtojimui paremti. Visos renginio metu surinktos lėšos bus skiriamos edukacinių programų prieinamumui užtikrinti naujiems mokiniams, kurie jau yra ir atsiras laukiančiųjų sąraše metų eigoje.

Be abejonės tai išskirtinė iniciatyva - orientuota į visus lietuvių vaikus. Visų pirma, 12 - os savaičių mokymo programa yra nemokama, antra - vyksta nuotoliniu būdu, kas sudaro sąlygas prisijungti vaikams iš įvairių JK kampelių, kuriuose nėra lituanistinių mokyklų ar bendruomenių. Ne mažiau svarbu, kad programa pritaikyta įvairiems poreikiams, interesemas, amžiaus grupėms, skirtingų kalbos gebėjimų lygiams.

Virtualios mokyklos mokiniai, iliustruoja skaitomos knygos herojus.

“Mano šaknys Lietuvoje” pirmojo programos etapo metu į virtualias nemokamas pamokas sukvietė 218 mokinių, per dvylika savaičių įvyko 302 pamokos. Ypač džiugina vaikų, visiškai nekalbėjusių lietuviškai, sugebėjimas praėjus viso labo vienuolikai savaičių, prabilti sakiniais, o nemokėję skaityti jau raiškiai skaito nesudėtingus tekstus l